Skulle livet vart enkelt vore de inte va en utmaning 
Allmänt, Poeten talar, Vardag | | Kommentera |
Upp